Drumstick leaf soup, Chayote kulambu, Tomato rasam and Cucumber Carrot raita 19-06-2021 Tamil Cooking

Category: Tamil Cooking Videos,
Drumstick leaf soup, Chayote kulambu, Tomato rasam and Cucumber Carrot raita 19-06-2021 Tamil Cooking 19-06-2021 Drumstick leaf soup, Chayote kulambu, Tomato rasam and Cucumber Carrot raita - Tamil Cooking

Tamil Cooking 19th June 2021 Lunch combo | உடனடி முருங்கை சூப்புடன் அரைச்சு விட்ட சவ்சவ் குழம்பு,வெள்ளரிகேரட் பச்சடி, தக்காளிரசம் Drumstick leaf soup, Chayote kulambu, Tomato rasam and Cucumber Carrot raita
Category: Tamil Cooking Videos,

Related Post